Open Mind

Open Mind là một bộ giáo trình mới mang tính đột phá dành cho người lớn – một khóa học mà sẽ cung cấp các kỹ năng học thuật, chuyên nghiệp cần thiết để thành công ở thế kỷ 21 .

Khóa học thích hợp cho người học và giáo viên, bổ sung các kỹ năng sống quan trọng để phát triển ngôn ngữ. Những kỹ năng sống này bao gồm: tự vệ cho bản thân và hòa nhập cộng đồng với những nhu cầu học tập hiện đại liên quan đến những thử thách trong công việc và nghề nghiệp tương lai.

Các đặc điểm nổi bật của bộ sách Open Mind:

  • Cung cấp các chương trình trực tuyến tổng hợp và linh hoạt cho khóa học, bao gồm các bài tập trực tuyến để người học có thể tự học và tự đánh giá tại nhà, tài liệu học trên lớp và trung tâm tài liệu cho học sinh và giáo viên
  • Phần kỹ năng sống tập trung vào những kỹ năng được sắp xếp chặt chẽ, bao gồm kỹ năng tư duy, tổ chức và học tập
  • Tập trung vào kỹ năng ngôn ngữ giúp người học có thể cải thiện kỹ năng nói
  • Phần ngữ pháp tập trung giải thích rõ ý nghĩa, hình thức, chức năng và các tài liệu ngữ pháp tham khảo với đầy đủ chú thích cũng như thực hành
  • Speaking and Writing Workshops giúp cho người học có thể tự đánh giá khả năng của minh
  • Language sub-skills với những lời khuyên để hỗ trợ sự phát triển của bốn kỹ năng.
  • Sách học sinh cung cấp các video và phiếu bài tập hỗ trợ phát triển theo từng chủ đề và điểm ngôn ngữ chính của bài học.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Open Mind”