Showing 1–12 of 66 results

 • School Dictionary (EVSD)

  Ứng dụng ‘School Dictionary’ là người bạn đồng hành trong việc học ngoại ngữ cho học sinh trung học cơ sở. Phiên bản này được các trường học và…

  Read more
 • COMMUNICATION SPOTLIGHT: SPEAKING STRATEGIES & LISTENING SKILLS

  Communication Spotlight: Speaking Strategies & Listening Skills là bộ sách gồm bốn cấp độ dành cho đối tượng thanh thiếu niên và người lớn. Bộ sách tập trung phát…

  Read more
 • TARGET A2 KEY AND TARGET B1 PRELIMINARY

  Target A2 Key for Schools and Target B1 Preliminary for Schools là bộ sách dành cho đối tượng học sinh chuẩn bị tham gia Chứng chỉ Tiếng Anh Cambridge…

  Read more
 • i-Learn English for Science

  Bộ sách i-Learn English for Science gồm 5 cấp độ dành cho bậc tiểu học nhằm cung cấp cho học sinh nền tảng vững chắc về ngôn ngữ khoa…

  Read more
 • Richmond Practice Tests

  Richmond Practice Tests là một loạt các bài kiểm tra hoàn chỉnh được viết bởi các tác giả kỳ thi Cambridge cho Chứng chỉ Tiếng Anh Cambridge. Các bài…

  Read more
 • Pathway to Math

  Pathway to Math là khóa học CLIL 6 cấp độ mới dành cho học sinh tiểu học. Bộ sách cung cấp rất nhiều hoạt động để giúp người học…

  Read more
 • i-Learn English for Math

  Bộ sách i-Learn English for Math gồm 5 cấp độ dành cho cấp tiểu học nhằm cung cấp cho học sinh nền tảng vững chắc về ngôn ngữ toán học,…

  Read more
 • STUDIO

  Studio là khóa học sáu cấp độ thú vị dành cho người lớn, với cách tiếp cận từng chủ đề dựa trên bài học sáng tạo. ‘Không gian’ Studio…

  Read more
 • Hang out!

  Walton Burns * Laura-Claire Corson * Jake Murray

  Số cấp độ: 6 cấp độ (1-6) CEFR: A1 – A2

  Độ tuổi: dành cho học sinh Tiểu học, từ 6 đến 11…

  Read more
 • Open Day

  Open Day giúp các em học tiếng Anh và giao tiếp bằng tiếng Anh một cách tự tin. Ở mỗi cấp độ, học sinh sẽ được một nhân vật…

  Read more
 • Big Show

  Big Show là bộ sách giáo trình gồm sáu cấp độ được thiết kế đặc biệt cho người học tiếng Anh từ sơ cấp đến trung cấp. Được xây…

  Read more
 • i-Learn Smart Start Listening & Speaking

  i-Learn Listening and Speaking, nằm trong hệ sinh thái i-Learn là một khóa học độc lập nhiều cấp độ dành cho học sinh tiểu học. Bộ sách dựa trên…

  Read more