• Discover our Amazing World – CLIL Readers

  Jenny Dooley, Virginia Evans
   

  Bộ sách Discover Our Amazing Wolrd của Nhà xuất bản Express là một bộ sách hoàn toàn mới với các chủ đề hấp dẫn xoay quanh thế…

  Read more
 • Essential Science

  Annette Flavel, Francisco Loyda, Isabel Moreno, Fanny Riva Palacio
  Category: CLIL – Number of levels: 6

  Levels: Beginner to Pre-intermediate

   

  Essential Science là bộ sách gồm sáu cấp độ tiểu học giúp dạy…

  Read more
 • Explore Our World – CLIL Readers

  Jenny Dooley, Virginia Evans
  Bộ tài liệu được chia thành nhiều cấp độ với những chủ đề hấp dẫn giúp học sinh hứng khởi và thích thú khi lật từng…

  Read more
 • Macmillan Mathematics

  Paul Broadbent – Anne Broadbent
   
  Khóa học Toán bằng tiếng Anh dành cho trẻ từ 6-12 tuổi 
  Macmillan Mathematics giúp nối liền khoảng cách giữa việc giảng dạy theo chương trình chính…

  Read more
 • Pathway to Science

  Annette Flavel
  American English – Number of Levels: 6

   

  Pathway to Science là một khóa học CLIL (Nội dung và Ngôn ngữ tích hợp) dành cho học sinh Tiểu học với rất nhiều…

  Read more