• Breakthrough Plus

   Miles Craven
  Khóa học giao tiếp tiếng Anh Mỹ thông dụng này cung cấp một gói dịch vụ toàn diện để phù hợp với các lớp học, bao gồm nhiều…

  Read more
 • Communication Spotlight: Business

  Alastair Graham-Marr, David Moran, Michael Greenberg, Jack Perkins, Steve Paydon
  Abax

  Level: 2 levels (1-2) CEFR A2-B
  Age: for young adult and adult learners of Business English

  Communication Spotlight: Business is a two-skills text…

  Read more
 • ESP: Tiếng Anh chuyên ngành

  Đây là chuỗi những sách chuyên ngành được thiết kế dành riêng cho những chuyên viên và học sinh…

  Read more
 • OALD – Từ điển song ngữ Anh – Anh – Việt

  OALD phiên bản 8.0 là từ điển bán chạy nhất thế giới với hơn 35 triệu bản với những ưu điểm nổi bật:

  Từ điển với dung lượng đồ…

  Read more
 • Open Mind

  Open Mind là một bộ giáo trình mới mang tính đột phá dành cho người lớn – một khóa học mà sẽ cung cấp các kỹ năng học thuật,…

  Read more
 • Pathways to Literature

  Virginia Evans – Jenny Dooley
   

  Khóa học sáng tạo, đổi mới  nhằm mục đích phát triển kỹ năng ngôn ngữ tiếng Anh thông qua các tác phẩm văn học, là…

  Read more
 • Taking the TOEIC®

  Wendi Shin – Nancie McKinnon
   
  Hãy chuẩn bị sẵn sàng cho kỳ thi TOEIC với Taking the TOEIC®!

  Read more
 • TOEIC Skills

  Alastair Graham-Marr, Jeff Anderson, Rus Howser
  Abax

  Level: 3 levels (1-3)
  Age: for young adults and adults

  NEW TOEIC® Skills 1 is a 3-level series designed to help students improve their TOEIC® scores.
  This NEW series covers…

  Read more