• Essential Science

  Annette Flavel, Francisco Loyda, Isabel Moreno, Fanny Riva Palacio
  Category: CLIL – Number of levels: 6

  Levels: Beginner to Pre-intermediate

   

  Essential Science là bộ sách gồm sáu cấp độ tiểu học giúp dạy…

  Read more
 • Fairyland International

  Virginia Evans, Jenny Dooley

   

  Fairyland là bộ sách dành cho trẻ từ 6 tuổi ở cấp độ tiểu học.

  Bộ sách giúp trẻ nhỏ bước vào thế giới của tưởng tượng và…

  Read more
 • Fairyland US

  Jenny Dooley – Virginia Evans

  CEFR:  A1 – A2

   

  Fairyland là bộ giáo trình gồm sáu cấp độ cung cấp bước khởi đầu lý tưởng tiếng Anh cho trẻ. Ngôn ngữ…

  Read more
 • Hang out!

  Walton Burns * Laura-Claire Corson * Jake Murray
  Level: 6 levels (1-6) CEFR Pre A1 – A2+
  Age: for Primary children from age 6-11

  Hang Out…

  Read more
 • Highlights Magazine

  Highlights là bộ tạp chí được thiết kế đặc biệt dành cho trẻ từ 0 – 12 tuổi. Bộ tạp chí này mang lại cho trẻ những khoảng thời gian cười vui, học tập…

  Read more
 • Highlights™ Library – Thư viện truyện đọc số

  Thư viện số Highlights là hệ thống dựa trên nền tảng web với bộ sưu tập của hơn 2.000 truyện điện tử và sách điện tử. Thư viện này…

  Read more
 • i-Learn Smart Start – Grade Edition

  i-Learn Smart Start là bộ giáo trình tiếng Anh gồm 5 cấp độ dành cho học sinh Tiểu học tại Việt Nam. Giáo trình được nghiên cứu và biên…

  Read more
 • i-Learn Smart Start – Level Edition

  i-Learn Smart Start là bộ giáo trình tiếng Anh gồm 5 cấp độ dành cho học sinh Tiểu học tại Việt Nam. Giáo trình được nghiên cứu…

  Read more
 • i-Learn Smart Start – Split Edition

  i-Learn Smart Start – Split version là bộ giáo trình tiếng Anh gồm 5 cấp độ dành cho học sinh Tiểu học, phù hợp với các chương trình…

  Read more
 • Macmillan Mathematics

  Paul Broadbent – Anne Broadbent
   
  Khóa học Toán bằng tiếng Anh dành cho trẻ từ 6-12 tuổi 
  Macmillan Mathematics giúp nối liền khoảng cách giữa việc giảng dạy theo chương trình chính…

  Read more
 • Maths Smart

  Consultant:  Katharine Edgar
   

  Bộ sách Maths SMART được xây dựng để đáp ứng theo kết qua đầu ra theo khung chương trình Tiểu học Cambridge.

  Maths SMART xây dựng kiến thức nền tảng…

  Read more
 • My Phonics

  Jenny Dooley – Virginia Evans

   

  My Phonics là bộ giáo trình dạy luyện ngữ âm gồm 5 cấp độ được thiết kế dành riêng để dạy ngữ âm theo cách…

  Read more