• Breakthrough Plus

   Miles Craven
  Khóa học giao tiếp tiếng Anh Mỹ thông dụng này cung cấp một gói dịch vụ toàn diện để phù hợp với các lớp học, bao gồm nhiều…

  Read more
 • ESP: Tiếng Anh chuyên ngành

  Đây là chuỗi những sách chuyên ngành được thiết kế dành riêng cho những chuyên viên và học sinh…

  Read more
 • OALD – Từ điển song ngữ Anh – Việt

  Tập đoàn Giáo dục Đại Trường Phát cùng với Nhà xuất bản Oxford, Viện Từ điển và các chuyên gia ngôn ngữ uy tín tại Việt Nam biên dịch thành công ấn bản OALD Song ngữ Anh…

  Read more
 • Open Mind

  Open Mind là một bộ giáo trình mới mang tính đột phá dành cho người lớn – một khóa học mà sẽ cung cấp các kỹ năng học thuật,…

  Read more
 • Taking the TOEIC®

  Wendi Shin – Nancie McKinnon
   
  Hãy chuẩn bị sẵn sàng cho kỳ thi TOEIC với Taking the TOEIC®!

  Read more