CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC ĐẠI TRƯỜNG PHÁT

Địa chỉ: 207/6 -Nguyễn Văn Thủ - Phường Đa Kao - Quận 1 - TPHCM
Điện thoại: (84-8) 35 210 540 - 35 210 541 - Hotline: 0903 716 486 - Fax: (84-8) 35 210 866
Website: www.daitruongphat.com - Email: dtp@daitruongphat.com